Ses Bozukluğu Terapisi

Ses Bozukluğu Terapisi

Konuşma terapisi, konuşma bozukluğu olan yetişkin kişilere uygulanan ve bu bozukluğu gidermeyi sağlayan yöntemdir. Dil ve konuşma bozuklukları terapisine günümüzde en çok ihtiyaç duyan kişiler iş yaşamında konuşmasını ve sesini aktif olarak kullanan kişilerdir.
Konuşma terapisi nasıl yapılır? Dil ve konuşma bozukluğu nedir?

Konuşma bozukluğuna sahip olan yetişkinler sıklıkla çevrelerinden ''söylediğini anlayamıyorum, tekrar eder misin, daha yüksek sesle söyler misin'' gibi tepkiler alırlar. Yetişkinler görülen tüm konuşma problemlerinde konuşma terapisi oldukça etkilidir. Peki konuşma ve dil terapisti nedir, nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm bilgileri bu başlık altında okuyucularımız için bir arada derledik.

KONUŞMA TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikli olarak konuşma sırasında harflerde güçlük çekme ve yanlış harf üretimi gözlemlenir. En sık görülen sorunlar ise ''sı-zı ve rı'' seslerinin yanlış üretimidir. Örneğin kişi sı ya da zı sesini peltek olarak söyleyebilir. Sen yerine ten diyebilir. Rı sesini üretemeyerek 'arı' yerine 'ayı' diyebilir.


Gördüğümüz bir diğer sorun ise harf ve hece yutmadır. Bunu da özellikle çok hızlı konuşan bireylerde görürüz. Kişi çok hızlı konuştuğu için özellikle cümle uzadıkça, heceler arttıkça belli sesler ve harfleri atma eğiliminde olmaktadır. Tabi bu da anlaşımını ciddi yönde etkilemektedir. Ek olarak kişide aksan ve şive etkileri görebiliriz. Bu bir dil ve konuşma bozukluğu değildir ancak kişi sahip olduğu aksan ve şive nedeniyle yaşamında olumsuz deneyimler edinebilir. Söylediklerini tekrar etmek durumunda kalabilir. Bu gibi durumlarda aksan ve şive etkilerini azaltıcı çalışmalar yapılır.

Gördüğümüz bir diğer sorun ise monoton konuşma ve konuşma esnasında sesin cansız ve güçsüz çıkmasıdır. Hem ses duymaz hem de dudak fazla çalışmaz. Bunun yerine de sesin daha gür ve canlı çıktığı konuşma yöntemleri çalışılır. Yetişkinlerde görülen konuşma ve dil bozuklukları çok çeşitli olduğu için öncelikle kapsamlı bir değerlendirme yaparak terapi hedefleri belirlenir. Terapiden alınan sonuç genelde kişinin motivasyonu, istekliliği ve terapide öğrenilenleri günlük yaşamına aktarması ile doğru orantılıdır.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYAN KİŞİLER...

Konuşma ve dil terapistine en çok ihtiyaç duyan kişiler ise özellikle iş yaşamında konuşmasını ve sesini aktif olarak kullanan kişilerdir. Bu meslek gruplarına psikologlar, avukatlar, iş adamları, yöneticiler, akademisyenler ve oyuncular dahil edilebilir. Kişi aldığı konuşma terapisi sonucunda konuşma problemlerinden kurtulabilir ve konuşmasını geliştirebilir. Sonuç olarak konuşma terapisi alan bir birey ses ve nefes koordinasyonu sağlayarak canlı, güçlü bir ses ile akıcı bir konuşma sağlayabilir.

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Artikülasyon Bozukluğu Tedavisi

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bazı sağlık sorunları bulunur. Artikülasyo

Aile Danışmanlık Merkezi

Lina Psikolojik Danışmanlık ; uzun yıllar aile konusunda çalışmış, alanında deneyimli u

Otizm Eğitim Merkezi

Otizm, bir kişinin başkalarıyla iletişim ve etkileşim kurma yeteneğini etkileyen karmaşık bir nöro gelişimsel bo

Ses Bozukluğu Terapisi

Konuşma terapisi, konuşma bozukluğu olan yetişkin kişilere uygulanan ve bu bozukluğu gidermeyi sağlayan yöntemdi

Yorumlar